віталітет ценопопуляцій


віталітет ценопопуляцій
Показник співвідношення в ценотичних популяціях особин з різним рівнем життєздатності. За віталітетом ценопопуляції поділяються на процвітаючі, рівноважні і депресивні.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.